Login

Register

Login

Register

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?
0

Holandia – zasiłek dla bezrobotnych

Jeśli straciłeś pracę w Holandii, powinieneś wiedzieć, że możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, o ile spełnione zostaną odpowiednie warunki. Na jak długo można otrzymać zasiłek? Ile wynosi jego kwota? Czy należy odprowadzać od niego podatek? Sprawdź, jak w Holandii wygląda kwestia zasiłku dla bezrobotnych!

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii znany pod nazwą WW-uitkering jest przyznawany osobom, które straciły pracę, bądź też są chore. O zasiłek można starać się w dwóch zakładach – UWV Holandia (Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych) i WERKbedrijf UWV (Urząd Pracy i Zatrudnienia). Pierwszy z nich sprawdza, czy danej osobie należy się zasiłek, zaś drugi oferuje pomoc w poszukiwaniu nowej pracy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek UWV?

Jeśli chodzi o zasiłek UWV Holandia jest jednym z państw, gdzie – aby go otrzymać – należy spełniać odpowiednie warunki. 

Kto może się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

O zasiłek ubiegać się mogą osoby, które były przede wszystkim legalnie zatrudnione w Holandii oraz zostały zwolnione przez pracodawcę, a nie na własną prośbę. Uwzględniane jest również to, czy utrata pracy miała miejsce z winy pracownika, czy też nie.

Ile trzeba przepracować, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych UWV, należy przepracować 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni swojej ostatniej pracy. Co więcej, w Holandii można również otrzymać zasiłek dla bezrobotnych za stracone godziny pracy, jeśli zainteresowany stracił powyżej 5 tygodni tygodniowo.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o zasiłek?

Starając się o zasiłek, należy przedstawić ostatnią umowę o pracę oraz tzw. paski wypłaty z okresu ostatnich 3 miesięcy. Jeśli zaś pracownik został zwolniony z ostatniej pracy w trakcie obowiązywania kontraktu, musi przedstawić we wniosku o zasiłek list informujący o zwolnieniu z pracy. Nazywany jest on w Holandii ontslag brief.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek dla bezrobotnych?

W Holandii można ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych zarówno, jeśli jest się zameldowanym w tymże kraju, jak też i nie ma się zameldowania.

W przypadku zameldowania, wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można złożyć elektronicznie, za pomocą kodów DigID na stronie werk.nl. Jeśli ktoś nie ma kodów, może złożyć zapytanie o nie na digid.nl. W  chwili braku zameldowania, należy osobiście udać się do najbliższego miejscu zamieszkania urzędu pracy UWV i poprosić o formularz WW-uitkering. Po jego wypełnieniu, należy go odesłać razem z załącznikami do wspomnianej placówki.

Aby jednak otrzymać zasiłek, konieczne jest zapisanie się do Urzędu Pracy i Zatrudnienia jako poszukując. Można to zrobić poprzez kody DigID, a bez zameldowania – osobiście lub telefonicznie.

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Na decyzję otrzymania zasiłku czeka się do czterech tygodni. Po pozytywnej decyzji, pierwsza wypłata następuje tuż po informacji i obejmuje kwotę 2 tygodni. Kolejne zasiłki obejmują okres czterech tygodni.

Jak długo mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii? Ile wynosi minimalny okres zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii wynosi co najmniej 3 miesiące. Najdłużej jednak okres ten wynosi 2 lata i 9 miesięcy, to jest łącznie 33 miesiące. Od 1 kwietnia 2019 roku jednak będzie on skrócony do 2 lat (24 miesięcy). Warto jednak wspomnieć, że okres jego wypłaty można przedłużyć, jeśli dana osoba spełnia warunki związane z przepracowaniem określonych lat.

Co ważne jednak, przepracowany rok do 1 stycznia 2013 roku uznaje się otrzymanie wypłaty za co najmniej 52 dni pracy. Po tejże dacie, rok uznaje się, jeśli wypłacona została gaża za minimum 208 godzin przepracowanych. Jeśli więc warunki te są spełniane, można otrzymać przedłużenie wniosku o miesiące zgodne z przepracowanymi latami (na przykład pięć miesięcy za pięć lat).

Finalnie więc, na jak długo otrzymuje się zasiłek WW-uitkering? Jego okres pobierania jest zależny od ilości przepracowanych lat.

Jak obliczyć wysokość zasiłku? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii w pierwszych dwóch miesiącach wynosi około 75% wysokości wynagrodzenia, z kolei w kolejnych – 70% wysokości wynagrodzenia. Zasiłek nie może jednak przekroczyć kwoty 2750 euro brutto miesięcznie. Co więcej, od każdej wypłacanej kwoty potracą się vakantiegeld w wysokości 8%. Kwotę tę otrzymuje się na koniec pobierania zasiłku, bądź co roku, w miesiącu maju.

Równocześnie, ważną kwestią jest to, że jeżeli wyliczona przez UWV kwota będzie niższa w stosunku do minimum socjalnego, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do zasiłku.

Podatki od zasiłku w Holandii

Pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, należy wiedzieć, że podlega on opodatkowaniu zarówno w Holandii (państwo źródła), jak i w Polsce (miejscu zamieszkania). Zgodnie z art. 18 ust.1 i 5 konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 13 lutego 2002 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120), świadczenia, które są wypłacane osobie zameldowanej w Polsce – w związku z wcześniejszym zatrudnieniem – podlegają opodatkowaniu w Polsce i mogą być opodatkowane również w Holandii. Tym samym, zasiłek dla bezrobotnych otrzymywany w Holandii podlega podatkom w obu państwach zgodnie z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego.

Holandia a transfer zasiłku do Polski

Warto wiedzieć, że w Holandii transfer świadczeń do Polski jest możliwy po czterech tygodniach od otrzymania pozytywnej decyzji. Procedurę tę określają bowiem holenderskie przepisy. Czas z kolei trwania wspomnianego transferu najczęściej wynosi około trzech miesięcy, jednak niejednokrotnie przedłuża się nawet do sześciu miesięcy. Po wydaniu decyzji, należy poprosić holenderski Urząd Pracy o zgodę na wyjazd do Polski w celu poszukiwania tam pracy. Wówczas rozpoczyna się procedura transferu.

Co ważniejsze, bardzo ważne jest, aby pamiętać, iż transfer na okres maksymalnie trzech miesięcy można otrzymywać wielokrotnie, a nie – jak błędnie myślą Polacy – tylko raz w życiu.

Często otrzymanie zasiłku z transferem jest trudne, toteż Polacy decydują się na jego pobieranie pomimo mieszkania w Polsce. Jeśli jednak urząd w Holandii dowie się o tym, może anulować zasiłek i nałożyć na osobę bezrobotną karę.

Zasiłek dla bezrobotnych w Holandii a powrót do Polski

Otrzymując zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, istnieje możliwość powrotu do Polski (bądź innego kraju macierzystego). Wówczas jednak zasiłek będzie można pobierać zaledwie przez trzy miesiące. Przez pierwsze jednak cztery tygodnie obowiązkiem jest poszukiwanie pracy właśnie w Holandii. 

Jeśli jednak mieszkasz w Polsce i chcesz otrzymać zasiłek z Holandii, musisz wypełnić Formularz PDU2 i najpóźniej do siedmiu dni od wyjazdu z Holandii udać się po zasiłek dla bezrobotnych do urzędu pracy w rodzimym kraju. Po otrzymaniu, a potem wygaśnięciu zasiłku holenderskiego, można ubiegać się o zasiłek polski.

 

Wróć na stronę główna

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o