Connection Information

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Connection Type

Ubezpieczenie w Holandii - Bezpieczna Praca w Holandii bpwh.pl

Login

Register

Login

Register

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

0

Poniżej przeczytasz wszystko o holenderskim ubezpieczeniu zdrowotnym (w 5 punktach)

Jeśli wyjeżdżasz do Holandii na dłuższy czas, aby tam żyć i pracować, powinieneś ubezpieczyć się w
holenderskim systemie zdrowotnym. Poniżej przedstawiliśmy w pięciu krokach informacje o holenderskim
ubezpieczeniu zdrowotnym. Na przykład, jakie są opłaty, a także jak ubiegać się o ubezpieczenie w tym kraju.

Krok 1: Zgłoś się na czas do ubezpieczenia zdrowotnego

Od momentu zameldowania się w gminie, w której mieszkasz, możesz złożyć dokumenty o ubezpieczenie
zdrowotne. Po zameldowaniu w gminie zobowiązany/a jesteś do zgłoszenia się w ciągu 4 miesięcy do
ubezpieczenia. Twoje ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązywać od dnia zameldowania w gminie. Jeśli
będziesz już zameldowany, zgłoś się do ubezpieczenia zdrowotnego tak szybko, jak to możliwe. W
przeciwnym razie może być konieczne zapłacenie składek za kilka miesięcy naraz. Jeśli zapomnisz zgłosić się
do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu tych 4 miesięcy będzie grozić ci kara pieniężna i zapłacenie składek
za kilka miesięcy wstecz.

Krok 2: Wybierz ubezpieczenie podstawowe

Każdy mieszkający lub pracujący w Holandii zobowiązany jest zgłosić się do podstawowego ubezpieczenia.
Jest to ubezpieczenie zdrowotne, które kompensuje najistotniejszą opiekę zdrowotną w Holandii. Wszystkie
podstawowe ubezpieczenia refundują to samo. O tym co zawiera ubezpieczenie podstawowe decyduje rząd.

Poniżej przykłady świadczeń zdrowotnych, które zawierają podstawowe ubezpieczenie:
 opieka szpitalna,
 lekarz ogólny – domowy,
 koszty stomatologiczne do 17-go roku życia włącznie,
 lekarstwa.

Podstawowe ubezpieczenie można zawrzeć z każdym holenderskim towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest
ono zobowiązane zaakceptować Cię jako klienta i nie może zadawać pytań dotyczących stanu twojego
zdrowia. Możesz podpisać tylko jedno ubezpieczenie podstawowe na osobę.
Gdy masz dzieci w wieku poniżej 18 lat, to są one ubezpieczone bezpłatnie z Tobą lub z twoim partnerem. Za
ubezpieczenie podstawowe dzieci poniżej 18 roku życia nie płacisz składek.

Składka podstawowego ubezpieczenia

Chociaż ubezpieczenie podstawowe jest takie samo dla każdego ubezpieczanego, wysokość składek może
się różnić. Jest to spowodowane tym, że firmy ubezpieczeniowe same mogą ustalać wysokość składki
ubezpieczenia podstawowego. Dlatego zalecamy porównanie większej liczby ofert firm ubezpieczeniowych i
proponowanych przez nie ubezpieczeń.

Krok 3: Ewentualnie wybierz dodatkowe ubezpieczenie uzupełniające

Oprócz ubezpieczenia podstawowego można również zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie tak zwane
ubezpieczeniem uzupełniającym. Pozwala ono zapewnić opiekę, która nie jest objęta ubezpieczeniem
podstawowym. Nie jesteś jednak zobowiązana/y do wykupienia takiego dodatkowego ubezpieczenia.
Istnieje wiele różnych uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych. W zależności od wybranego
ubezpieczenia uzupełniającego, refundowane będą inne świadczenia zdrowotne. Takie dodatkowe
ubezpieczenie uzupełniające rekompensuje np. fizjoterapię, stomatologię dorosłych i ortodoncję. Dlatego
należy najpierw rozważyć, jaką opiekę chcesz otrzymywać, a następnie wybrać odpowiadające temu
ubezpieczenie.
O dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne możesz ubiegać się tylko u ubezpieczyciela, z którym podpisałeś
umowę na ubezpieczenie podstawowe. Jeśli wybierasz drogie ubezpieczenie uzupełniające, wówczas
ubezpieczyciel ma prawo pytać Cię o stan Twojego zdrowia i uzębienia. Ubezpieczyciel może także odmówić
Ci wystawienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Składka ubezpieczenia uzupełniającego
Wysokość składki ubezpieczenia uzupełniającego jest ustalana przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli
zdecydujesz się na dodatkowe ubezpieczenie z dużymi kompensatami, zapłacisz więcej niż za ubezpieczenie
bez kompensat. Wiele osób ubezpiecza się dodatkowo. Jeśli rozważasz też taką ewentualność dokonaj
porównań na stronie internetowej firmy Independer zorgverzekering. Tutaj możesz łatwo porównać i
wykupić ubezpieczenie zdrowotne.

Krok 4: Jak działa “wkład własny”?

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne zawiera opcję “wkład własny” („het eigen risico”). Jest to dopłata do
podstawowego ubezpieczenia, to kwota która nie jest refundowana. Do wysokości tej kwoty roczne
świadczenia nie są refundowane. Kwota nierefundowana czyli “wkład własny” wynosi 385 EUR rocznie
(2017) i jest ustalana każdego roku przez rząd holenderski. Kwota „wkładu własnego” jest przy każdym
ubezpieczeniu podstawowym. W przypadku gdy wykorzystasz już “wkład własny” twój ubezpieczyciel
pokrywa koszty dalszych świadczeń z ubezpieczenia podstawowego. Wysokość tej kwoty jest taka sama dla
każdego dorosłego. “Wkład własny” nie obowiązuje dzieci.

Z “wkładu własnego” zapłacisz za:

 opiekę szpitalną;
 korzystanie z karetki;
 lekarstwa;
 pobieranie krwi;

Istnieje również kilka wyjątków od “wkładu własnego”. Świadczenia te będą zatem zwracane z
podstawowego ubezpieczenia, a nie z “wkładu własnego”.

Nie płaci się z”wkładu własnego” za:

 dzieci do lat 17 – włącznie,
 lekarza ogólnego – domowego,
 opiekę położniczą i macierzyńską,
 opiekę pielęgniarki okręgowej,
 rekompensatę z tytułu ubezpieczenia uzupełniającego.

Jak działa “wkład własny”?
Ponosisz koszty, które zawierają się we “wkładzie własnym”? W takim przypadku twój ubezpieczyciel wysyła
Ci list lub e-mail, w którym informuje ile musisz zapłacić z “wkładu własnego”. Kwotą tą automatycznie
zostanie obciążone Twoje konto bankowe. W 2017 r. “wkład własny” wynosi 385 EUR. Czyli tą kwotę
najpierw płacisz sam. Wyższe koszty niż “wkład własny” podstawowej opieki zdrowotnej pokryje Twój
ubezpieczyciel. Jeśli chcesz wiedzieć, czy dane świadczenie należy do “wkładu własnego”, skonsultuj się z
lekarzem lub ubezpieczycielem. Jeśli musisz jednorazowo zapłacić dużą kwotę “wkładu własnego”, to
możesz poprosić swojego ubezpieczyciela o rozłożenie jej na raty.

“Wkład własny” u dzieci
Dzieci poniżej 17 roku życia nie płacą “wkładu własnego”. W momencie gdy dziecko staje się pełnoletnie (18
lat), powinno zgłosić się do własnego ubezpieczenia zdrowotnego (powinno mieć swoją polisę). Jeżeli twoje
dziecko po 18 urodzinach jest nadal ujęte w Twojej polisie, wtedy będziesz płacił/a składkę za nie od jego
18-tych urodzin. Od tego momentu obowiązuje je również “wkład własny”.

Krok 5: Sprawdź, czy masz prawo do dodatku do opieki zdrowotnej

Jeśli masz już ubezpieczenie zdrowotne, często masz również prawo do dodatku do opieki zdrowotnej. Jeśli
twoje dochody są za niskie, aby zapłacić pełną składkę ubezpieczenia zdrowotnego, wtedy możesz otrzymać
częściową rekompensatę kosztów ubezpieczenia podstawowego. Ile dodatku możesz otrzymać zależy od
Twojego dochodu. Dodatek do opieki zdrowotnej można uzyskać osobiście zgłaszając to na stronie
internetowej administracji podatkowej.
„Wkład własny” i zasiłek na opiekę zdrowotną są od siebie niezależne. Nawet jeśli otrzymujesz zasiłek na
opiekę zdrowotną, płacisz “wkład własny” w wysokości 385 euro.

 

Wróć na stronę główna

 

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o