Login

Register

Login

Register

Zorgtoeslag | Dofinansowanie ubezpieczenia w Holandii

zorgtoeslag
0

Teoretycznie każdy Polak, który jest zatrudniony i mieszka legalnie w Holandii przez okres powyżej 3 miesięcy, nabywa prawa do wnioskowania o dodatki socjalne, natomiast po 5 latach mieszkania w kraju nabywa wszelkie prawa do występowania o dodatki przewidziane przez państwo,  na równi z rodowitymi Holendrami. Holandia bardzo dba o swoich obywateli, oferuje szeroki zakres dofinansowań socjalnych dla bezrobotnych, kobiet w ciąży, zasiłków rodzinnych, dodatków dla kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich, zasiłków na dzieci, a także ulg dla osób, które ponoszą koszty ubezpieczenia zdrowotnego.

Czym jest zorgtoeslag?

Osoby pracujące w Holandii, doskonale wiedzą, że każda zatrudniona osoba, ma obowiązek wykupić pakiet ubezpieczeniowy (ubezpieczenie zdrowotne – zawierające podstawowy zakres usług), nazywane zorgverzekering. Niestety cena wyżej wymienionej polisy jest dość wysoka, ponieważ w niektórych przypadkach osiąga wysokość od 90 EURO do nawet 150 EURO miesięcznie.  Najczęściej to pracodawca przejmuje opłaty i wykupuje pracownikowi taki pakiet. Co to znaczy zorgtoeslag? W dosłownym tłumaczeniu jest to zasiłek opiekuńczy. Każda osoba, która spełnia odpowiednie warunki może ubiegać się o częściowy zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnego/zorgverzekering, czyli o wspomniane zorgtoeslag.

Aby wnioskować o ten dodatek ( informacje podane, według danych na dzień 1 stycznia 2018 roku) trzeba spełnić wymienione kryteria:

 • kwota dochodów brutto w 2017 roku, otrzymywanych z zatrudnienia w Holandii, oraz innych krajów, nie może przekroczyć 2 7857 EURO rocznie
 • kwota dochodów brutto w 2018 roku, otrzymywanych z zatrudnienia w Holandii, oraz innych krajów, nie może przekroczyć 2 8500 EURO rocznie
 • należy posiadać zorgverzekering czyli ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące w Holandii
 • trzeba mieć ukończone 18 lat
 • powinno się posiadać dokument potwierdzający legalność pobytu – w przypadku Polaków wystarczające będzie okazanie potwierdzenia zameldowania z urzędu gminy, alternatywnie będzie to holenderskie obywatelstwo
 • nie powinno się posiadać dużego majątku, ponieważ dofinansowanie jest przewidziane dla osób z niższymi zarobkami i możliwościami finansowymi

Warto nadmienić, że zasiłek opiekuńczy przysługuje wyłącznie za miesiące, w których została opłacona składka na ubezpieczenia zdrowotne, licząc od pierwszego dnia każdego miesiąca. W przypadku małżeństw, aby otrzymać dodatek, oboje małżonków musi mieć wykupione ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli spotkamy się z sytuacją, w której jeden ze współmałżonków nie posiada zatrudnienia, oraz zorgverzekering, warunkiem do otrzymania zortoeslag jest opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, lub innym kraju.

Jak załatwić w Holandii?

Aby ubiegać się o częściowy zwrot kosztów ubezpieczenia zdrowotnego, oprócz wspomnianych wyżej kryteriów, należy przygotować odpowiednią dokumentację. Będzie to między innymi:

 • numer konta bankowego, który wskazujemy do przelewu środków
 • kopię 3 ostatnich odcinków z salaris (czyli holenderskiej wypłaty), od każdego pracodawcy (jeżeli było kilku) – w roku, za który pracownik ubiega się o dodatek
 • kserokopię polisy ubezpieczeniowej, lub alternatywnie zaświadczenie o terminach obowiązywania ubezpieczenia zdrowotnego ( verzekerde periode overzicht)

W przypadku, braku którychkolwiek z powyższych dokumentów należy skontaktować się z pracodawcą (w przypadku dostarczenia salaris), lub ze swoją holenderską ubezpieczalnią (jeżeli nie posiadamy verzekerde periode overzicht).

Jak złożyć wniosek?

Aktualnie można ubiegać się o zwrot zorgtoeslag za lata 2017-2018. Wniosek można złożyć na trzy sposoby. Samodzielnie – przez internet, lecz warunkiem jest posiadanie numeru DigiD, lub za pośrednictwem firm specjalizujących się w pomocy przy załatwianiu formalności związanych z ubieganiem się o różne dodatki. Takie instytucje, oprócz realizacji wszelkich formalności, często wyjaśniają wątpliwości, wytłumaczą jak zamówić formularz, jak wypełnić wniosek i jak obliczyć kwotę dofinansowania o jaką można się ubiegać. Ostatnią drogą, jest złożenie dokumentów bezpośrednio w siedzibie Belastingdienst Toeslagen – holenderskiego urzędu zajmującego się między innymi kwestią dodatków socjalnych.

Jaka wysokość zorgtoeslag?

Wysokość świadczenia uzależniona jest od wielkości rocznych dochodów. W przypadku małżeństw, zarobki współmałżonków sumują się. Zasada jest jedna – im niższe posiadamy dochody, tym na większą wysokość zasiłku możemy liczyć. Według stanu w 2018 roku, najwyższy dodatek, czyli kwotę w wysokości aż 1000 EURO rocznie, może otrzymać osoba samotna z zarobkami rzędu 19 000 EURO brutto w skali roku. Jest też możliwe obliczenie wysokości świadczenia, za pośrednictwem internetowego kalkulatora, na stronie https://belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/. Zasiłek można wypłacić zarówno w formie comiesięcznego dodatku, lub przelewem jednorazowym – raz do roku.

W 2017 roku, kwota najwyższego zorgtoeslag wynosiła 88 EURO miesięcznie, zaś rok później, w 2018 osiągnęła wysokość 94 EURO miesięcznie. Aby otrzymać dodatki w tej wysokości całkowite dochody brutto pracownika (z Holandii i innych krajów, jeżeli takowe posiadamy) nie mogą przekroczyć:

 • 2 0100 EURO brutto rocznie w roku 2017
 • 2 0500 EURO brutto rocznie w roku 2018

Jeżeli powyżej wskazane wysokości zarobków zostaną przekroczone, kwota zasiłku zdrowotnego zostanie proporcjonalnie zmniejszona.

Kiedy i do kiedy jest wypłacany zasiłek?

W przypadku pozytywnej weryfikacji dostarczonych dokumentów, oraz potwierdzenia prawa do  zasiłku zdrowotnego, urząd podejmuje pozytywną decyzję o przyznaniu zorgtoeslag, oraz wydaje zgodę na wypłatę środków. Jeżeli zdecydujemy się na podzielenie zorgtoeslag na miesięczne wypłaty, przelewy są realizowane zazwyczaj około 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku decyzji o przelewie jednorazowym, można się go spodziewać po zakończeniu roku za jaki wnioskowaliśmy o ulgę. Środki są wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku.

Jak wstrzymać i jak zwrócić dodatek do ubezpieczenia?

Powodów żądania zwrotu zasiłku może być kilka. Jeśli otrzymamy decyzję z urzędu Belastingdienst Toeslagenn z charakterystycznym żółtym poleceniem zapłaty, wraz z podaną kwotą, oznaczać to będzie, że prawa do zorgtoeslag zostały utracone, a urząd wnosi o zwrot nienależnych świadczeń. Co może być tego powodem i co można w takiej sytuacji zrobić?

 • Urząd nie potwierdził okresów holenderskiego ubezpieczenia. W zaistniałej okoliczności należy stworzyć odpowiednie odwołanie od wezwania, a do niego załączyć  kopie polisy – jako potwierdzenie opłaty holenderskich składek zdrowotnych. Dokument ten otrzymamy od  pracodawcy, a potwierdzić okresy składkowe można telefonicznie, za pośrednictwem infolinii ubezpieczalni.
 • Nieopłacone składki zdrowotne. Niezwykle istotne jest zadbanie o uzyskanie od pracodawcy potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których firma zatrudniająca, mimo potrącania składek zdrowotnych nie ubezpiecza pracownika. Pamiętajmy, że zorgtoeslag przysługuje wyłącznie za miesiące, w którym składka została opłacona pierwszego dnia miesiąca. Niestety, jeśli nie uda się udokumentować opłacenia składki, niezasadnie pobrane środki należy będzie zwrócić,
 • Po zakończeniu pracy w Holandii nie wstrzymaliśmy dodatku zorgtoeslag. Urząd po weryfikacji, może ubiegać się o jego zwrot nawet po 2 latach. Jeżeli zakończymy pracę w Holandii, a nie przeprowadzimy procedury wstrzymania wypłat świadczenia, urzędy często automatycznie przedłużają dodatek na kolejny rok. Jeżeli pieniądze zostały przekazane niezasadnie, powinniśmy je przekazać do urzędu, a zasiłek wstrzymać.

Jak zatem wstrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego z Holandii? W tym wypadku, również z pomocą może przyjść profesjonalna firma, na co dzień zajmująca się podobnymi kwestiami. Zwykle wystarczy kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy aby dokonać wszelkich formalności. Niezaprzeczalnie jest to bardzo wygodna forma rozwiązania swojego problemu. Wstrzymać wypłatę dodatku można oczywiście też osobiście. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć, jest telefoniczny kontakt z Belastingdienst Toeslagen i złożenie deklaracji słownej o zamiarze wstrzymania wypłat zasiłku, po czym, terminie około 4 tygodni powinniśmy otrzymać pisemny wniosek, wysłany na nasz adres pocztowy przez urzędnika. Po mniej więcej 8 tygodniach od daty przesłania wypełnionego przez nas  wniosku, otrzymujemy decyzję o wstrzymaniu zasiłku, wraz z żółtym poleceniem zapłaty i informacją o kwocie jaką należy zwrócić. W przypadku dużej kwoty zwrotu urząd przewiduje rozłożenie długu na nawet 24 raty, płatne określone dnia miesiąca. Środki można przelać na podane w piśmie konto zagraniczne, czyli zrealizować przelew europejski lub walutowy (opcja dostępna z każdego kraju), konto holenderskie (przelew typu Acceptgiro), lub za pośrednictwem polecenia zapłaty (druk zwykle dołączony jest do pisma) – osobiście, w dowolnym banku, lub poczcie w Holandii.

Co zrobić w przypadku decyzji odmownej?

Zdarzają się sytuacje, że mimo złożenia wniosku o  zorgtoeslag, zamiast wypłaty świadczenia, otrzymujemy decyzję odmowną. Uzasadniona jest nie posiadaniem przez urząd potwierdzenia opłaty składki za ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli wiemy, że zostały one dokonane, należy złożyć odwołanie do Belastingdienst, a wraz z nim załączyć kopie swojej polisy od każdego z pracodawców (jeżeli posiadamy więcej niż jedno źródło dochodów), oraz kopie 3 ostatnich druków salaris (rozliczeń z wypłat).

Żeby starać się o dofinansowanie o zasiłek, oraz aby zgłosić jego wstrzymanie, należy zgromadzić sporo dokumentów, oraz dokładnie znać zasady jakie trzeba spełnić aby go otrzymać i w razie potrzeby wstrzymać. Warto zadbać o poprawne wypełnienie i dostarczenie wszystkich wymaganych formularzy. Dobrym rozwiązaniem może okazać się zgłoszenie do biura, które za niewielką opłatą, przejmie na siebie przeprowadzenie tej procedury. Holandia wprowadziła również bardzo sprawny system internetowy, za którego pomocą można załatwić większość spraw formalnych przez internet – bez wychodzenia z domu. Warunkiem dostępu do takiej platformy jest posiadanie specjalnego dostępu.

Wróć na stronę główna

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o